Tiitelleht

KÄTE JA JALGADE HOOLDUSE

ALUSÕPPE ÕPIKESKKOND

Käesolev õpik toetab küünetehnik, spaateenindaja ja kosmeetik õppekavade praktilist õpet.

AUTORID

SIRET RANNIK
ANGELA ANTON
ILONA LUKŠYS
Digiõpiku autoriõigused kuuluvad selle autoritele ja koostajale.

Õpik on valminud ESF meetme „Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames. Nutikas õpe

Käesolev õpik toetab teoreetiliselt küünetehnik, spaateenindaja ja kosmeetik õppekavade praktilist õpet ning toetab õpiväljundite saavutamist. Õpik on jaotatud eraldi peatükkideks vastavalt kosmeetiku, spaateenindaja ja küünetehniku kutsestandardile. Iga peatüki lõpus on harjutus teadmiste kontrolliks. Menüü osa “õpetajale” viib õpetajatele ja koolitajatele mõeldud lehele, kus on töölehed ja ideed, mida oma töös kasutada. Need materjalid võimaldavad koolitajal olla loominguline ja oma tööd mitmekesistada.

Õppevahendi autoriteks on erialaspetsialistid, kes on seotud ka tulevaste spetsialistide väljaõppega. Teretulnud on kõikide erialaspetsialistide materjalid, mis võiksid, seda veebiõpikut täiendada.

Koostas: Klaara&Valter