Categories
TEEMA 5 - NAHAMUUTUSED

TEEMA 5 – NAHAMUUTUSED

Teema on jagatud kahte ossa:

  1. infektsioonist tingitud nahamuutused
  2. mehhaanilised nahamuutused

Mitmeid nahamuutusi on kirjeldatud juba maniküüri osas.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel:

  • tunned ära infektsioonidest põhjustatud nakkusi ning tead hooldamise põhimõtteid nakkusohu vältimiseks.
  • oskad kirjeldada mehhaanilisi nahamuutusi, neid ära tunda ja tead hooldamise põhimõtteid.

Õpiaeg – selle teema õppimiseks kulub umbes 3-6 tundi. Ära muretse kui see võtab rohkem või vähem aega, me kõik ei õpi ühes tempos.