Categories
BAASGEELIGA KATMINE GEELLAKK

BAASGEELIGA KATMINE

Kui küüned on korralikult ettevalmistatud ja krundiga kaetud, siis alustatakse baasgeeliga katmist.

Baasgeelid võivad olla erinevad, ka üks ja sama bränd võib pakkuda mitut erinevat baasgeeli. Mõned on vedelamad, mõned paksema koostisega, need võivad olla viskoossemad ja väga erinevate värvitoonidega.

Baasgeeliks võib olla ka värviline geel, mida tuleb peale krundiga katmist vaid kaks kihti panna ja kattegeeli polegi vaja. Sellist tehnikat kasutatakse vähem, soovitame seda vaid ajutiselt mõned korrad kasutada, sest see tehnika eeldab igal korral küünelt täielikult geeli eemaldamist, selle tagajärgedest räägime hooldamise ja eemaldamise peatükis pikemalt.

Geellakkide tehnoloogia algusaegadest on säilinud meetod, kus krundiga kaetud (olenevalt bärndist piisab ka ainult küüneplaadi kuivatamisest) küüs kaetakse väga korrapärase ühtlase õhukese geelikihiga ja see kuivatatakse UV/LED-lambi all.

Kõikide geelküünte, ka geellaki hea püsivuse saladuseks on kuivamise ajast kinnipidamine. Kuigi kliendil on kiire või tehnik on jäänud ajahätta, tuleb siiski väga täpselt jälgida tootja poolt etteantud kivistumisaega. Olulist rolli mängib tehnika ehk ühe käe meetod, mis võimaldab panna kogu käe korraga lambi alla. See hoiab kokku aega ja tagab kindla kivistumise.

Sageli õpetatakse geeliga töötamisel ühe sõrme kaupa katmist, ehk siis ühe käe esimene sõrm, mis läheb lambi alla ja teise käe esimene sõrm, mis läheb lambi alla ja nii korratakse vahelduvalt tegevust kuni kõik 10 sõrme on geeliga kaetud. Kui tehniku professionaalsus on nii suur, et ta katab sõrme sekunditega ja lambi all oleva sõrme peab võtma välja kiiremini kui 20 sekundit (enne 20 sekundit ei tohiks geeli kunagi lambi alt välja võtta, et mitte takistada ühtlast kivistumist). Sellisel juhul võivad jääda alumistesse kihtidesse vead, mida ei ole küll silmaga näha, aga mis on küüntelt geeli lahtilöömise üheks põhjuseks.

Soovituslik on kanda vedelat geeli nii õhukese kihina, et see ei valguks küünenahkadele. Siis katta ühe käe kõik 5 sõrme, seejärel kontrollida enne lambi alla panekut, et geel poleks valgunud vastu küünenahka ja asetada sõrmed rahulikult lambi alla.

Oluline on jälgida, et kliendi käeasend lambi all oleks õige (see oleneb ka lambist, mida tehnik kasutab), tehniku ülesanne on klienti juhendada. Lambi all valesti hoitud küüntel võib olla ebaühtlane täielikult mitte kivistunud geel.

Õhukese kihina küüsi kattes ei ole oluline vabaserva sulgemine, küll aga on väga oluline jälgida, et geeli küünele kandes ei jääks tähelepanuta küüne vabaserva ala. Algajad kipuvad tõstma pintsli üles enne, kui see on libisenud üle vabaserva. Tähtis on jälgida, et terve küüs kuni lõpuni saaks kaetud. Soovi korral võib selles etapis „sulgeda vabaserva“, aga sel juhul peab hoolega jälgima, et vabaserva otsa ei tekiks sulgemise tulemusena geelivalli.

Baaskihi asetamine küünele

Kindlasti tuleb endale selgeks teha UV/LED-lambi eluiga ja märgid, mis viitavad tööaja lõppemisele.

Geellakkide areng on jõudnud nii kaugele, et geellaki baasgeel võib olla juba väga sarnane küünte ehitusgeelidele. Need geellakid on viskoossuselt paksemad ja nendega on võimalik anda küünele kuju. Kuju osas võivad tehnikute käekirjad vägagi erineda.

Kui  geeliga anda küünele kõrgust, siis tuleb arvestada küüne geomeetriaga, tähtsaim on saavutada õiges kohas stressipunkt. Mõned tehnikud teevad stressipunkti kõrgemale, mõned madalamale.

Stressipunkt peaks olema õiges kohas ja ülejäänud küünega proportsioonis. Küünevallid peaksid olema puhtad, vabaserv kõigil küüntel ühtlase paksusega. Kõik 10 küünt peaksid olema ühesuguse kujuga ja D-kurvi kumerusega, siis ei ole väga suurt vahet, kas küüned on kumeramad või ei.

STRESSIPUNKT PEAB OLEMA
  • õiges kohas,
  • ülejäänud küünega proportsioonis
  • küünevallid puhtad
  • vaba serv kõigil küüntel ühtlase paksusega
  • kõik 10 küünt on ühesuguse kujuga ja D-kurvi kumerusega, siis ei ole väga suurt vahet, kas küüned on kumeramad või vähem kumeramad.

Joonised: Tvyx ja Dreamstime

KORDAMISEKS

võib olla ka juba geel, mida tulebki peale katmist panna vaid kihti ja ei ole vaja isegi . Üldiselt sellist tehnikat kasutatakse kõige vähem.

Geellakkide tehnoloogia algusest on säilinud meetod, kus kaetud  küüs kaetakse väga korrapärase ühtlase geelikihiga, see kuivatatakse / lambi all. Kõikide geelküünte, ka geellaki hea püsivuse suur saladus on korralikult ajast kinnipidamine.

Soovituslik on kanda geeli nii õhukese kihina, et see ei valguks , katta terve ühe käe kõik sõrme, seejärel kontrollida, enne alla panekut, et poleks valgunud vastu ja asetada rahulikult lambi alla.

Oluline on jälgida, et kliendi lambi all oleks õige. Ka lambi all valesti hoidmise tulemuseks võib olla ja mitte täielik geeli .

Väga oluline jälgida, et geeli küünele kandes ei jääks tähelepanuta küüne serva ala. Tähtis on jälgida, et terve , kuni serva lõpuni saaks kaetud.

Geellakkide areng on jõudnud nii kaugele, et geellaki võib olla juba väga sarnane . Need geellakid on paksemad ja nendega on võimalik anda küünele . Kuju osas võivad tehnikute käekirjad olla erinevad, aga selge on see, et kui geeliga anda küünele juba kõrgust, siis tuleb arvestada küüne , kus tähtsaim on saavutada õiges kohas .

Oluline on, et stressipunkt on:

  • kohas,
  • ülejäänud küünega
  • puhtad
  • serv kõigil küüntel ühtlase paksusega
  • kõik 10 küünt on ühesuguse ja D-kurvi kumerusega,

siis ei ole väga suurt vahet, kas küüned on kumeramad või vähem kumeramad.

0 /