Categories
GEELLAKK HÜGIEEN

HÜGIEEN

Hügieenil on oluline roll, sest sellel on otsene seos inimeste tervisega. Haigused saavad levida kui iluteenindaja ei täida hügieeninõudeid või kui salongis on halvasti korraldatud ebapiisav hügieen. Ruumide korrapärane puhastamine on nii töötaja kui ka kliendi tervise ja heaolu seisukohalt väga oluline. Salongi suur külastatavus suurendab nakkushaiguste leviku riski. Salongis algab kõik üldisest puhtusest ja hästi koostatud hügieeniplaanist.

WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni) definitsiooni järgi mõeldakse hügieeni all teatud tegevusi ja tavasid, mis aitavad kaasa inimese tervise säilitamisele ja nakkushaiguste leviku vältimisele.

Nendeks tegevusteks on näiteks:

 • enda eest hoolitsemine
 • ümbritseva (töö)keskkonna puhtus
 • kasutatavate töövahendite puhtus
 • kätehügieen
 • kvaliteetse vee kasutamine
 • kanalisatsiooni olemasolu jms.

Halvast hügieenist annavad märku:

 • määrdunud TÖÖRIIDED
 • määrdunud TÖÖVAHENDID ja PUDELID, PURGID, PINTSLID, HARJAD jne
 • määrdunud MÖÖBEL ja SEADMED jne
 • määrdunud PÕRANDAD, UKSED, VALAMUD, SEGISTID, PEEGLID jne
 • leviv ebameeldiv hais, mida põhjustab puudulik ventilatsioon või kanalisatsioon
 • ruumides esineb hallitust
 • wc on räpane
 • puuduvad nõuetekohased pesemis-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisvahendid
 • salongi üldmulje on silmnähtavalt räpane
 • aknad on pesemata
 • prügi on prügikastidesse kuhjunud või ajab üle ääre, prügikastid on silmnähtavalt räpased

Kui klient astub salongi sisse, märkab ta kohe kas salong on visuaalselt puhas. See annab kogu info hügieeni kohta salongis.

KORDAMISEKS
 • WHO definitsiooni järgi mõeldakse hügieeni all (märgi ära õiged)
  • enda eest hoolitsemine
  • ühekordsed töövahendid
  • ümbritseva (töö)keskkonna puhtus
  • moodstae töövahendite kasutamine
  • kvaliteetse vee kasutamine
  • kätehügieen
  • kanalisatsiooni olemasolu
  • trenditeadlikkus
  • kasutatavate töövahendite puhtus
 • Halvast hügieenist annavad märku (märgi ära õiged):
  • määrdunud tööriided
  • puudulik ventilatsioon või kanalisatsioon
  • määrdunud töövahendid
  • teenuseosutajad on erinevatest koolkondadest
  • puuvillaste käterättide kasutamine
  • puuduvad nõuetekohased pesemis-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisvahendid
  • räpane üldmulje
  • koristamata üldkasutatavad ruumid
  • töötajate juhuslik töögraafik
0 / 2