Categories
Jala lihased JALGADE HOOLDUS TEEMA 1 - JALGADE ANATOOMILINE EHITUS

Jala lihased

Tabel 1 Sääre lihased

NimetusAlguskohtKinnituskohtFunktsioon
EESMINE    RÜHM   
M. tibialis anterior-eesmine sääreluulihasSääreluu lateraalne põnt ja pind, luudevahekileI talbluu, I pöialuu põhimiku taldmine pindF: sirutab jalga (dorsaalfleksioon), tõstab selle mediaalset serva (supineerib)
M. extensor digitorum longus-pikk varvastesirutajaSääreluu lateraalne põnt, pindluupealtII−V varbalüli selgmine pindF: sirutab varbaid ja kogu jalga
M. extensor  hallucis longus-pikk suurvarba-sirutajaPindluu mediaalne pind, luudevahekileSuurvarba selgmine pindF: sirutab suurvarvast ja kogu jalga
TAGUMINE     RÜHM   
Pindmised  lihased   
M. triceps surae – sääremarja   kolmpealihas:
1. M. gastrocnemius – kaksik sääremarjalihas
2. M. soleus – lest sääremarjalihas
M. plantaris  – tallalihas
1. Reieluu lateraalne ja mediaalne põndapealis 2. pindluu ja sääreluu ülemise osa tagumine pindMoodustavad sääre alumises osas kannakõõluse (Achilleuse kõõlus), kinnitub kandluuköbruleF: painutab jalga (plantaarfleksioon), kaksik sääremarjalihas painutab säärt ka põlveliigeses
M. plantarisReieluu lateraalne põntKannakõõluse mediaalne nurkF: painutab jalga
Süvad lihased        
M. tibialis posterior-tagumine sääreluulihasSääreluudevahekileLodiluu, keskmine ja mediaalne talbluuF: painutab jalga ja supineerib
M. flexor digitorum longus-pikk varvastepainutajaSääreluu tagumine pindNeli kõõlust, 2.−5. varba distaalse lüli põhimikF: painutab varbaid ja kogu jalga, assisteerib supinatsiooni
M. flexor hallucis longus-pikk suurvarbapainutajaPindluu tagumise pinna alumised kaks kolmandikkuSuurvarba distaalne faalanksF: painutab suurvarvast ja kogu jalga, supineerib
M. peroneus longus-pikk pindluulihas  Pindluupea, pindluu proksimaalne piirkondTalla all I talbluu ja keskmise pöialuu põhimikF: langetab jalalaba keskmist serva − proneerib, lihas tugevdab pöiavõlvi
M. peroneus – lühike pindluulihas BrevisPindluu lateraalne pindV pöialuuF: painutab ja eemaldab pöida, tõstab selle külgmist serva

Tabel 2 Jalalaba lihased (jagunevad selgmisteks ja taldmisteks lihasteks)

NimetusAlguskohtKinnituskohtFunktsioon
Jala selgmised lihased                                   
M. extensor digitorum brevis- lühike varavaste sirutajaJalaseljal, sirutajahoideside, kandluu2.−4. varba selgmine aponeuroosF: sirutab varbaid
M. extensor hallucis brevis- lühike suurvaraba sirutajaSirutajahoideside, kandluuSuurvarba selgmine aponeuroosF: sirutab suurvarvast
Jala taldmised lihased   
Suurvarbalihased (keskmine rühm)   
M. abductor hallucis- suurvarba eemaldajaKandluu mediaalseltSuurvarba proksimaalne faalanks mediaalselt, mediaalne seesamluuF: eemaldab suurvarvast, osaleb ka suurvarba painutamises
M. flexor hallucis brevis- lühike suurvarba painutajaMediaalne talbluuSuurvarba proksimaalne faalanks, mediaalne seesamluuF: painutab suurvarvast
M. adductor hallucis- suurvarba-lähendajaPõikipea: kuupluu, lateraalne talbluu, II ja III metatarsaalluu põhimik Ristipea: III−V metatarsaalluu peaLateraalne seesamluuF: lähendab suurvarvast keskjoonele
Väikevarba lihased (külgmine rühm)   
M. abductor digiti minimi-väikevarba eemaldajaKandluu lateraalselt, V metatarsaalluuVäikevarba proksimaalne faalanksF: eemaldab väikevarvast
M. flexor digiti minimi brevis-lühike väikevarbapainutajaV metatarsaalluu põhimikVäikevarba proksimaalne faalanks, põhimikF: painutab väikevarvast
M. opponens digiti minimi- väikevarba vastastajaKuupluu, tallaside, peroneus longus’e kõõlusVäikevarba metatarsaalluu pea ja proksimaalne faalanksF: vastandab väikevarvast
Pöialuudevahelised lihased (keskne rühm)   
M. flexor digitorum brevis- lühike varvaste painutajaKandluu alumine pind2.−4. varba keskmine faalanksF: painutab varbaid
M. quadratus plantaris- tallaruutlihasLateraalne ja mediaalne kandluu pool taldmine pindPikk varvastepainutaja kõõlus lateraalseltF: assisteerib varvaste painutamist
Mm. Interossei dorsales –selgmised luudevahelihasedMetatarsaalluude vahemikudProksimaalsete faalanksite põhimikud 2., 3. (kahepoolselt), ja 4. varbalF: abdutseerib varbaid jalalaba keskteljest
Mm. Interossei palmares –ataldmised luude
vahelihased
III−V metatarsaalluu mediaalseltProksimaalne faalanks samadel varvastelF: abdutseerib varbaid jalalaba kesktelje suunas
Mm. Lumbricales-vihmausslihasedFlexor digitorum longus’e kõõlus3. varba proksimaalse faalanksi dorsaalne mediaalne külgF: painutab varvaste proksimaalseid faalankseid

Joonised: Tvyx ja Sketchfab Foto: Tvyx ja Canva