Categories
Käeluud KÄTEHOOLDUS TEEMA 1 - KÄTE JA KÜÜNTE EHITUS

Harjutus 1.2

Vasta all olevatele küsimustele ja kontrolli oma teadmisi.

 • Ülajäseme vabaosa jaguneb omakorda
  • õlavarreks, küünarvarreks ja käeks (labakäeks)
  • rangluu, abaluu ja kodarluu
  • õlavars, kodarluu ja küünarluu
 • Õlavöötmes on kummalgi keha poolel kaks luud (turja piirkonna luud) :
  • õlavars ja küünarvars
  • kodarluu ja küünarluu
  • rangluu ja abaluu
 • Ülajäseme skelett koosneb kahest osast
  • õlavars ja küünarvars
  • küünarvars ja labakäsi
  • õlavöötme- ja vabajäseme luud
 • Labakäe luud ehk käe luud (ossa manus) jagunevad 3 rühma:
  • õlavarreks, küünarvarreks ja käeks (labakäeks)
  • randme luud, kämblaluud, sõrmeluud ehk sõrmelülid
  • rangluu, abaluu ja kodarluu
 • Küünarvarre luud on
  • õlavars ja küünarvars
  • kodarluu ja küünarluu
  • rangluu ja abaluu
0 / 5